Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, datalogi (CSCJ)

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Spår, maskininlärning (MAIG)

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)