Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Spår, datalogi (CSCJ)

Årskurs 1

Kompletterande information

INRIKTNINGEN DATALOGI ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-18

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Kursen DA2210 läses istället för ME2002 av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår datalogi.

Kursen DA2210 läses istället för ME2002 enbart av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi.

Angående ME2002 samt DA2210´: båda kan inte ingå i examen.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 hp Avancerad nivå
ME2087 Energiföretagande 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 hp Avancerad nivå
SF2972 Spelteori Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle vt-19 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Angående kursen SF2972 Spelteori: Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle vt-19

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Årskurs 1

Kompletterande information

INRIKTNINGEN MÄNNISKA-DATORINTERAKTION ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-18

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik Väljes av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion.. 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår människa-datorinteraktion.

Kursen DM2711 ska läsas istället för ME2002 av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion. Övirga studenter läser ME2002.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 hp Avancerad nivå
ME2087 Energiföretagande 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du enbart obligatoriska och villkorligt valfria kurser vid masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår interaktion och visualisering.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Indek väljer kurs ME2004 istället för DA2210.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2020 Modulindelning av produkter * En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå
MG2040 Monteringsteknik * En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller teknikspår integrerad produktion.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, maskininlärning (MAIG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2410 Introduktion till robotik *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science *1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi *2 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs *1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer *1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin *1 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem *2 9,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi *2 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare *2 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering *1 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning *1 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom Datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Maskininlärning.

Kurs ME2004 ska läsas istället för DA2210 om du ska göra ex-jobbet på Indek.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2 18,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Ny kurs:  MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9 hp ska läsas i period 3

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs För de studenter som ska läsa MF2079 påbörjas kursen i åk 1 p4 . 18,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår mekatronisk produktutveckling.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2314 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 hp Avancerad nivå
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår optimeringslära och systemteori.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp Avancerad nivå
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp Avancerad nivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet *1 9,5 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer *1 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet *1 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2481 Principer för programspråk *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2487 Storskalig programvaruutveckling *2 7,5 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker *2 7,5 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben *2 7,5 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer *1 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Programutvecklingsteknik.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Datateknik väljer kurs DA2210 istället för ME2004.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.