Senast ändrad: 2018-11-08
Godkänd: 2018-12-16

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 2 års heltidsstudier (4 terminer).

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska.