Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Spår, maskininlärning (MAIG)

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)