Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 2 års heltidsstudier (4 terminer).

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska.