Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Årskurs ett gavs ej på KTH. Studierna genomfördes vid KU Leuven, Belgien.