Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Om du kommer från Universidade Técnica de Lisboa välj mellan dessa kurser för att få 30hp för din examen.

Om du kommer från Universitat Politècnica de Catalunya välj mellan dessa kurser för att få 36hp för din examen.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen.

Välj minst 3-4 (22,5 hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen, t.ex. MJ273X