Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp Avancerad nivå
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2473 Energipolitik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Om du kommer från Universidade Técnica de Lisboa välj mellan dessa kurser för att få 30hp för din examen.

Om du kommer från Universitat Politècnica de Catalunya välj mellan dessa kurser för att få 36hp för din examen.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Kompletterande information

Årskurs ett gavs ej på KTH. Studierna genomfördes vid KU Leuven, Belgien.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj minst 3-4 (22,5 hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen, t.ex. MJ273X