Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2011

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Om du kommer från Universidade Técnica de Lisboa välj mellan dessa kurser för att få 30hp för din examen.

Om du kommer från Universitat Politècnica de Catalunya välj mellan dessa kurser för att få 36hp för din examen.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Kompletterande information

Årskurs ett gavs ej på KTH. Studierna genomfördes vid KU Leuven, Belgien.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Välj minst 3-4 (22,5 hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen, t.ex. MJ273X