Senast ändrad: 2012-09-12
Godkänd: 2012-09-12

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar:

• Smart Cities (SMCS)

• Renewable Energy (RENE)

• Nuclear Energy (NUEY)  

Språk för utbildningen: Engelska