Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

UPC-Universitat Politènica de Catalunya, IST-Universidade Tècnica de Lisboa, ParisTech

Villkorligt valfria kurser: välj en av följande kurser för din examen: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik obligatorisk - UPC, IST, ParisTech 6,0 hp 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs obligatorisk - UPC, IST, ParisTech, AGH 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi obligatorisk - AGH 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik obligatorisk - AGH 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2494 Polygenerering obligatorisk - UPC, IST, ParisTech 9,0 hp 4,5 4,5
MH2600 Förbränning i industriella processer obligatorisk - AGH 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2495 Experimentell energiteknik villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech 8,0 hp 8,0
MJ2429 Strömningsmaskiner villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2473 Energipolitik villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech 6,0 hp 3,0 3,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
EH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 hp 3,5 4,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp