Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

UPC-Universitat Politènica de Catalunya, IST-Universidade Tècnica de Lisboa, ParisTech

Villkorligt valfria kurser: välj en av följande kurser för din examen: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik
obligatorisk - UPC, IST, ParisTech
6,0 hp 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs
obligatorisk - UPC, IST, ParisTech, AGH
9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi
obligatorisk - AGH
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik
obligatorisk - AGH
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2494 Polygenerering
obligatorisk - UPC, IST, ParisTech
9,0 hp 4,5 4,5
MH2600 Förbränning i industriella processer
obligatorisk - AGH
9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2495 Experimentell energiteknik
villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech
8,0 hp 8,0
MJ2429 Strömningsmaskiner
villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2473 Energipolitik
villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech
6,0 hp 2,0 4,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan
villkorligt valfria - UPC, IST, ParisTech
6,0 hp 3,0 3,0