Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2012

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Denna inriktning behandlar kärnenergiteknik. Inriktningen drivs i nära samarbete med industriella parter och ger de senaste trenderna inom innovation i kärnenergi.

Spår, förnybar energi (RENE)

Denna inriktning behandlar förnybar energiteknik som KIC-partnerna har expertis i, såsom vindkraft,  solenergi (termisk och solceller), vatten- och vågkraft och geotermisk energi.

Spår, smarta städer (SMCS)

Denna inriktning behandlar studium Av begreppet “Smart Cities” baserat på vetenskaplig litteratur och rapport från olika fallstudier nationellt och internationellt.