Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2012

Senast ändrad: 2013-03-15
Godkänd: 2013-03-15

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar:

• Smart Cities (SMCS)

• Renewable Energy (RENE)

• Nuclear Energy (NUEY)  

Språk för utbildningen: Engelska