Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Välj en av de villkorligt valfria kurserna: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2473 Energipolitik 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp 8,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp 3,0 3,0