Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Välj en av de villkorligt valfria kurserna: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2473 Energipolitik 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp 8,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp 3,0 3,0

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurser (SENS)

Villkorligt valbara kurser väljer minst 24 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp 7,5
EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem 6,0 hp 6,0
EG2200 Drift och planering av elproduktion 6,0 hp 3,0 3,0
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (16,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5
AL2191 Teknik och hållbar utveckling 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EG2320 Elsystem och miljö 3,0 hp 3,0