Senast ändrad: 2014-03-05
Godkänd: 2014-03-05

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar:

• Smart Cities (SMCS)

• Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

• Renewable Energy (RENE)

• Nuclear Energy (NUEY)

Språk för utbildningen: Engelska