Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 1,5 7,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp 3,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2492 Förnybar energisystemteknik, avancerad kurs 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurser (SENS)

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, EG2320, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110, EG2120.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp 2,0 2,0 3,5
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,5 0,5 0,3
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp 4,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2320 Elsystem och miljö Villkorligt valfri avancerad kurs 3,0 hp 3,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2410 Modellering och simulering av hybrida system Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp