Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp Avancerad nivå
SH2773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp Grundnivå
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2492 Förnybar energisystemteknik, avancerad kurs 15,0 hp Avancerad nivå

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp Avancerad nivå
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp Avancerad nivå
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 12,0 hp Avancerad nivå
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp Avancerad nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2320 Elsystem och miljö Villkorligt valfri avancerad kurs 3,0 hp Avancerad nivå
EG2410 Modellering och simulering av hybrida system Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, EG2320, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110, EG2120.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj minst (3hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser