Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp 1,0 7,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2503 Miljödata 7,5 hp 7,5
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp 7,5 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5
AL2191 Teknik och hållbar utveckling 7,5 hp 7,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0