Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 17/18

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

EH221V Seminariekurs i industriella informations- och styrsystem är vilande.