Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2016

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110, EG2120.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst (3hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 17/18

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

EH221V Seminariekurs i industriella informations- och styrsystem är vilande.