Årskurs 1

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap)
Villkorligt valfri avancerad kurs
4,5 hp 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,7 0,8
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet
Villkorligt valfri avancerad kurs
4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst (3hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.