Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

MJ2470, Instrument för analys av klimatpåverkan är vilande läsåret 2017-2018.

MJ2496 ersätts med MJ2502 f.o.m. hösten 2018

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp 2,0 4,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem Ersätter MJ2496 6,0 hp 6,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 hp 2,0 4,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5