Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

MJ2470, Instrument för analys av klimatpåverkan är vilande läsåret 2017-2018.

MJ2496 ersätts med MJ2502 f.o.m. hösten 2018

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp 2,0 4,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem
Ersätter MJ2496
6,0 hp 6,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 hp 3,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 hp 2,0 4,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 6,0 hp 6,0

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser