Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-22
Godkänd: 2018-01-22

Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 120 hp, vilket i normal studietakt innebär 2 års heltidsstudier. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Inriktningar:

• Smart Cities (SMCS)

• Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

• Renewable Energy (RENE)

• Nuclear Energy (NUEY)