Årskurs 2

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

MJ2470, Instrument för analys av klimatpåverkan är vilande läsåret 2017-2018.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 51443 9,0 4,5 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2429 Strömningsmaskiner 50710 6,0 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 51455 6,0 2,0 4,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 51769 6,0 3,0 3,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 51449 6,0 6,0
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem
Ersätter MJ2496
51777 6,0 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 3,5 4,0
MJ2420 Förbränningslära 51452 6,0 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 51448 6,0 3,0 3,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system
Ersätter MJ2494
50059 6,0 3,0 3,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50793 6,0 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50676 6,0 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 51158 7,5 3,0 4,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60939 30,0 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2170 Transport Data collection and Analysis 50359 7,5 7,5
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 7,5
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 50910 6,0 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50196 6,0 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 50618 7,5 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 51080 7,5 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 50647 7,5 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 51014 7,5 7,5