Årskurs 1

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 50671 6,0 6,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50104 9,0 4,0 5,0
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 50673 9,0 4,5 4,5
SH2702 Reaktorteknologi 60610 8,0 8,0
SH2612 Kärnkraftsäkerhet 60545 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 50566 6,0 6,0
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 50704 8,0 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 50712 6,0 3,0 3,0
SH2605 Strålskadefysik i materia 50106 6,0 6,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 50667 6,0 6,0
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 50098 6,0 3,0 3,0
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 8,0
SH2611 Små reaktorer 60423 6,0 3,0 3,0
SH2613 Fjärde generationens reaktorer 61631 6,0 3,0 3,0
SH2703 Reaktordynamik och stabilitet 61197 6,0 3,0 3,0
SH2705 Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 60543 6,0 3,0 3,0
SH262V Kärnbränslecykeln: Geologiskt slutförvar i prekambriska berggrunden 60541 7,5 7,5

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 51111 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50660 9,0 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50661 9,0 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50003 6,0 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 60875 9,0 3,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken 60379 6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 61092 6,0 6,0
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer
Ersätter MJ2442
60406 6,0 6,0
MJ2410 Energy Management 60284 6,0 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 61091 6,0 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft
Ersätter MJ2441
61093 6,0 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 61099 6,0 6,0

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EG2100 Analys av elkraftsystem 50381 6,0 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50676 6,0 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50196 6,0 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50023 6,0 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 50800 7,5 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 60506 12,0 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap)
Villkorligt valfri avancerad kurs
50296 4,5 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion
Villkorligt valfri bas kurs
50200 6,0 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion
Villkorligt valfri bas kurs
50201 6,0 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
50913 1,5 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
50174 1,5 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
60074 7,5 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys
Villkorligt valfri avancerad kurs
60602 7,5 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem
Villkorligt valfri bas kurs
60599 6,0 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60092 7,5 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
60079 7,5 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
60437 1,5 0,7 0,8
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader
Villkorligt valfri avancerad kurs
60082 7,5 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet
Villkorligt valfri avancerad kurs
60070 4,5 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I
Villkorligt valfri avancerad kurs
60185 7,5 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 60073 7,5 7,5
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 60491 6,0 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst (3hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EG2100 Analys av elkraftsystem 50381 6,0 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50023 6,0 3,0 3,0
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 51169 9,0 3,0 6,0
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 60977 7,5 7,5
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 60382 6,0 3,0 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50941 6,0 6,0
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 51111 3,0 3,0
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 50910 6,0 6,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50676 6,0 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50196 6,0 3,0 3,0
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 3,0 3,0
AL2130 Avfallshantering 60736 7,5 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 60074 7,5 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60602 7,5 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60599 6,0 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60041 6,0 6,0
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 60388 9,0 4,5 4,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 60655 7,5 7,5
AL2160 Miljömanagement 60845 7,5 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60070 4,5 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60185 7,5 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 60075 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60202 6,0 6,0