Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Kurser (NUEY)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 hp 6,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp 4,0 5,0
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 9,0 hp 4,5 4,5
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp 8,0
SH2612 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 hp 6,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 8,0 hp 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SH2605 Strålskadefysik i materia 6,0 hp 6,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 6,0 hp 6,0
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0
SH2611 Små reaktorer 6,0 hp 3,0 3,0
SH2613 Fjärde generationens reaktorer 6,0 hp 3,0 3,0
SH2703 Reaktordynamik och stabilitet 6,0 hp 3,0 3,0
SH2705 Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 6,0 hp 3,0 3,0
SH262V Kärnbränslecykeln: Geologiskt slutförvar i prekambriska berggrunden 7,5 hp 7,5

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp 3,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer Ersätter MJ2442 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft Ersätter MJ2441 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp 6,0

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurser (SENS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj minst 6 hp av följande kurser för din examen: EG2200, EH2741 och EI2436.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj minst 10,5 hp av följande kurser för din examen: EH2221, AK2030, EL2450, EH2745, EH2770, EG2210, EG2220, EG2410, EI2490, EJ2420, EG2110.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri bas kurs 6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,7 0,8
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Välj minst (3hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 hp 3,0 6,0
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 7,5 hp 7,5
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp 3,0 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp 6,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
AL2130 Avfallshantering 7,5 hp 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 hp 6,0
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 9,0 hp 4,5 4,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 7,5 hp 7,5
AL2160 Miljömanagement 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0