Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 50559 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2429 Strömningsmaskiner 50555 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 50557 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 50552 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 50558 6,0 hp 6,0
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem Ersätter MJ2496 50553 6,0 hp 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 50528 7,5 hp 3,5 4,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 50562 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system Ersätter MJ2494 50554 6,0 hp 3,0 3,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50560 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50569 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 51089 7,5 hp 3,0 4,5
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60405 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2170 Transport Data collection and Analysis 50582 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 50611 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 51075 7,5 hp 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50524 6,0 hp 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 50585 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50584 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 50588 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 50759 7,5 hp 7,5