Årskurs 1

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 50551 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50549 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50548 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50547 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 60372 9,0 hp 3,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 60373 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 60375 6,0 hp 6,0
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer
Ersätter MJ2442
60377 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 60376 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 60371 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft
Ersätter MJ2441
60378 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60374 6,0 hp 6,0

Programmet utgörs av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2100 Analys av elkraftsystem 50523 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50569 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50524 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50522 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 50517 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 60385 12,0 hp 6,0 6,0

Välj minst 6 hp av kurserna märkta med villkorligt valfria baskurs.

Välj minst 10,5 hp av kurser märkta med villkorligt valfri avancerad kurs.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap)
Villkorligt valfri avancerad kurs
50413 4,5 hp 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion
Villkorligt valfri baskurs
50521 6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion
Villkorligt valfri baskurs
50526 6,0 hp 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
50564 1,5 hp 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
50527 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
60357 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys
Villkorligt valfri avancerad kurs
60349 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem
Villkorligt valfri baskurs
60358 6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60244 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
60594 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
60363 1,5 hp 0,7 0,8
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader
Villkorligt valfri avancerad kurs
60352 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet
Villkorligt valfri avancerad kurs
60360 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I
Villkorligt valfri avancerad kurs
60388 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 60350 7,5 hp 7,5
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 60362 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2100 Analys av elkraftsystem 50523 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50522 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 50580 9,0 hp 3,0 6,0
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 60398 7,5 hp 7,5
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 60396 6,0 hp 3,0 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50441 6,0 hp 6,0
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 50551 3,0 hp 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50569 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50524 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
AL2130 Avfallshantering 60402 7,5 hp 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 60357 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60358 6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60395 6,0 hp 6,0
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 60404 9,0 hp 4,5 4,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 61236 7,5 hp 7,5
AL2160 Miljömanagement 60607 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60360 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60388 7,5 hp 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 60361 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer
Ersätter ME2063
61512 6,0 hp 6,0