Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Kurser (NUEY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 51121 9,0 hp 4,0 5,0
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 50543 9,0 hp 4,5 4,5
SH2702 Reaktorteknologi 60370 8,0 hp 8,0

Välj minst 6 av de villkorligt valfria kurserna.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 50540 6,0 hp 6,0
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 50539 6,0 hp 6,0
SH2614 Kärnbränslecykeln 50593 6,0 hp 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 50546 8,0 hp 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 50538 6,0 hp 3,0 3,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 50545 6,0 hp 6,0
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 50544 6,0 hp 3,0 3,0
SH2302 Kärnfysik 60896 8,0 hp 8,0
SH2611 Små reaktorer 60243 6,0 hp 3,0 3,0
SH2612 Kärnkraftsäkerhet 60366 6,0 hp 3,0 3,0
SH2613 Fjärde generationens reaktorer 60364 6,0 hp 3,0 3,0
SH2705 Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 60369 6,0 hp 3,0 3,0
SH2605 Strålskadefysik i materia 51239 6,0 hp 6,0
SH262V Kärnbränslecykeln: Geologiskt slutförvar i prekambriska berggrunden 60367 7,5 hp 7,5

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 50551 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50549 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50548 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50547 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 60372 9,0 hp 3,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 60373 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 60375 6,0 hp 6,0
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer Ersätter MJ2442 60377 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 60376 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 60371 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft Ersätter MJ2441 60378 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60374 6,0 hp 6,0

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurser (SENS)

Programmet utgörs av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 50523 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50569 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50524 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50522 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 50517 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 60385 12,0 hp 6,0 6,0

Välj minst 6 hp av kurserna märkta med villkorligt valfria baskurs.

Välj minst 10,5 hp av kurser märkta med villkorligt valfri avancerad kurs.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 50413 4,5 hp 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri baskurs 50521 6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri baskurs 50526 6,0 hp 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 50564 1,5 hp 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 50527 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 60357 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 60349 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri baskurs 60358 6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60244 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 60594 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 60363 1,5 hp 0,7 0,8
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 60352 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 60360 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 60388 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 60350 7,5 hp 7,5
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 60362 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 50523 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50522 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 50580 9,0 hp 3,0 6,0
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 60398 7,5 hp 7,5
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 60396 6,0 hp 3,0 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50441 6,0 hp 6,0
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 50551 3,0 hp 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50569 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50524 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
AL2130 Avfallshantering 60402 7,5 hp 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 60357 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60358 6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60395 6,0 hp 6,0
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 60404 9,0 hp 4,5 4,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 61236 7,5 hp 7,5
AL2160 Miljömanagement 60607 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 60360 4,5 hp 4,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60388 7,5 hp 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 60361 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Ersätter ME2063 61512 6,0 hp 6,0