Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 50259 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2429 Strömningsmaskiner 50258 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 50256 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 50257 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 50263 6,0 hp 6,0
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem Ersätter MJ2496 50265 6,0 hp 6,0
SG2226 Strömningsmekanik för vindenergi 50653 6,0 hp 6,0
EG2340 Vindkraftsystem 50233 7,5 hp 3,5 4,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 50262 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system Ersätter MJ2494 50261 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2505 Praktisk optimering av energinätverk 50267 6,0 hp 3,0 3,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50264 6,0 hp 6,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 50266 6,0 hp 6,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50272 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 52250 7,5 hp 3,0 4,5
AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60837 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2170 Transport Data collection and Analysis 50450 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 50190 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 51130 7,5 hp 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50227 6,0 hp 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 50288 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50289 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 50290 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 51349 7,5 hp 7,5