Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (26,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp Avancerad nivå
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 9,0 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst 6 av de villkorligt valfria kurserna.

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp Grundnivå
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2500 Storskalig solkraft Ersätter MJ2441 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer Ersätter MJ2442 6,0 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser: välj minst 12 hp.

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 7,5 hp Avancerad nivå
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp Avancerad nivå
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 12,0 hp Avancerad nivå
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp Avancerad nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri baskurs 6,0 hp Avancerad nivå
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri baskurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 4,5 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri baskurs 6,0 hp Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet utgörs av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst 6 hp av kurserna märkta med villkorligt valfria baskurs.

Välj minst 10,5 hp av kurser märkta med villkorligt valfri avancerad kurs.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 7,5 hp Avancerad nivå
EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

Välj minst 25,5 hp valfria kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp Avancerad nivå

Information om villkorligt valfria kurser

För studenter som läser årskurs 2:

Välj minst 16,5 hp valfria kurser.