Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Kurser (NUEY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50247 9,0 hp 4,0 5,0
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 50243 9,0 hp 4,5 4,5
SH2702 Reaktorteknologi 60189 8,0 hp 8,0

Välj minst sex kurser av de villkorligt valfria kurserna.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 50244 6,0 hp 6,0
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 50246 6,0 hp 6,0
SH2614 Kärnbränslecykeln 50245 6,0 hp 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 50248 8,0 hp 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 50251 6,0 hp 3,0 3,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 50249 6,0 hp 6,0
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 50250 6,0 hp 3,0 3,0
SH2302 Kärnfysik 60063 8,0 hp 8,0
SH2611 Små reaktorer 60186 6,0 hp 3,0 3,0
SH2612 Kärnkraftsäkerhet 60187 6,0 hp 3,0 3,0
SH2613 Fjärde generationens reaktorer 60185 6,0 hp 3,0 3,0
SH2705 Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 60188 6,0 hp 3,0 3,0
SH2605 Strålskadefysik i materia 60184 6,0 hp 6,0

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50254 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50253 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50255 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 60195 9,0 hp 3,0 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60191 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser: välj minst 15 hp.

Villkorligt valfri kurs i Energy Management om 7,5 hp kommer att läggas till när den är inrättad.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 60247 7,5 hp 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 60173 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys 60181 7,5 hp 7,5
MJ2501 Solenergisystem för byggnader och städer Ersätter MJ2442 60194 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 60197 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 60192 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2443 Värme, kyla och inomhusmiljö 60221 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2500 Storskalig solkraft Ersätter MJ2441 60193 6,0 hp 3,0 3,0
AL2160 Miljömanagement 60757 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60149 6,0 hp 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60180 7,5 hp 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling 60170 6,0 hp 6,0

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Kurser (SENS)

Programmet utgörs av obligatoriska kurser och villkorligt valfria kurser.

Ny projektkurs om 9 hp som ersätter EI2610 Industriellt innovationsprojekt som obligatorisk kurs kommer att inrättas för läsåret 21/22.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2100 Analys av elkraftsystem 50230 6,0 hp 3,0 3,0
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50272 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50227 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50229 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 50225 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EI2610 Industriellt innovationsprojekt 60113 12,0 hp 6,0 6,0

Välj minst 6 hp av kurserna märkta med villkorligt valfria baskurs.

Välj minst 13,5 hp av kurser märkta med villkorligt valfri avancerad kurs.

EH2770 inställd

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Villkorligt valfri avancerad kurs 50072 4,5 hp 4,5
EG2200 Drift och planering av elproduktion Villkorligt valfri baskurs 50222 6,0 hp 3,0 3,0
EG2340 Vindkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 50233 7,5 hp 3,5 4,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion Villkorligt valfri baskurs 50232 6,0 hp 3,0 3,0
EH2221 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 50276 1,5 hp 0,4 0,4 0,4 0,3
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 50224 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 60173 7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys Villkorligt valfri avancerad kurs 60181 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem Villkorligt valfri baskurs 60178 6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60175 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem Villkorligt valfri avancerad kurs 61051 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 60183 1,5 hp 0,7 0,8
EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 61520 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader Villkorligt valfri avancerad kurs 60180 7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet Villkorligt valfri avancerad kurs 60177 4,5 hp 4,5
EI2430 Högspänningsteknik 60176 7,5 hp 7,5
EI2460 Batterier för energilagring i elsystem 60167 6,0 hp 6,0