Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 52292 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 50755 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser: välj minst 15 hp.

EG2200 ges inte läsåret 2022/23.

MJ2507, MJ2513, MJ2517, MJ2520 och MJ2521 ges inte läsåret 2022/23.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2226 Strömningsmekanik för vindenergi 50759 6,0 hp 6,0
EG2100 Analys av elkraftsystem 50730 6,0 hp 3,0 3,0
EG2340 Vindkraftsystem 50734 7,5 hp 3,5 4,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50727 6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik 50724 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 50018 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 50758 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2505 Praktisk optimering av energinätverk 50760 6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system 50733 7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50770 7,5 hp 7,5
ED2235 Atomfysik för fusion 50712 6,0 hp 6,0
ME2086 Globala energimarknader och system i omvandling 50756 6,0 hp 6,0
SG2218 Turbulens 50769 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2523 Flygmotorteknik, allmän kurs 51803 6,0 hp 6,0
MJ2386 Energilagring 50696 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 50768 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2506 Energiteknik för hållbara transporter 51894 6,0 hp 3,0 3,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp är under avveckling och har ersatts av AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 50776 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 51204 7,5 hp 3,0 4,5
AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60374 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2170 Transport Data collection and Analysis 50792 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 50280 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50576 7,5 hp 7,5
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem 50727 6,0 hp 3,0 3,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 50789 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50770 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 51734 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 50414 7,5 hp 7,5