Senast ändrad: 2021-12-21
Godkänd: 2021-12-21

Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 120 hp, vilket i normal studietakt innebär 2 års heltidsstudier. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Inriktningar:

• Smart Städer (SMCS)

• Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

• Förnybar energi (RENE)

• Kärnenergi (NUEY)