Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp
KH1223 Bioteknik 7,5 hp
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp
KH1240 Miljöskydd och kemiska hälsorisker 6,0 hp
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1400 Vattenkemi 7,5 hp
KH1401 Organisk kemi, fortsättningskurs 1 6,0 hp
KH1404 Bio-oorganisk kemi 6,0 hp
KH1405 Bränslecellen 6,0 hp