Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 6,5 1,0
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5 7,5
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 7,5
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp 6,0
KD1130 Oorganisk kemi 6,0 hp 6,0