Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser motsvarande minst 12 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

De valfria kurserna DN1212 och SF1626 rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 6,5 1,0
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5 7,5
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 4,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5