Senast ändrad: 2010-04-29
Godkänd: 2010-04-29

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på grundläggande nivå. Utbildningen ges på svenska.