Senast ändrad: 2011-02-25
Godkänd: 2011-02-25

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på grundläggande nivå. Utbildningen ges på svenska.