Senast ändrad: 2012-02-16
Godkänd: 2012-02-16

För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik krävs följande:
Områdesbehörighet 8*, samt särskild behörighet motsvarande Matematik D, Fysik B, och Kemi A, samtliga med lägst betyg Godkänd eller 3.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.31572