Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1110 Matematik 12,0 hp Grundnivå
KH1120 Allmän och fysikalisk kemi 15,0 hp Grundnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1000 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå
KH1002 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1241 Kemiingenjörens roll i hållbar utveckling 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD1130 Oorganisk kemi 6,0 hp Grundnivå
KH1400 Vattenkemi 7,5 hp Grundnivå
KH1401 Organisk kemi, fortsättningskurs 1 6,0 hp Grundnivå
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp Grundnivå
KH1405 Bränslecellen 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 2 läses obligatoriska och rekommenderade kurser.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser motsvarande minst 12 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

De valfria kurserna DN1212 och SF1626 rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.