Senast ändrad: 2012-02-16
Godkänd: 2012-02-16

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på grundläggande nivå. Utbildningen ges på svenska.