Senast ändrad: 2013-03-14
Godkänd: 2013-03-14

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på grundläggande nivå. Utbildningen ges på svenska.