Senast ändrad: 2015-04-01
Godkänd: 2015-04-01

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och utbildningen är på grundläggande nivå.
Utbildningen ges på svenska.