Senast ändrad: 2016-09-15
Godkänd: 2016-09-15

För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik krävs följande:
Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8 *.

Särskild behörighet: Matematik D, fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

 Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)
 Områdesbehörighet A8

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning på www.kth.se