Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1110 Matematik 12,0 hp Grundnivå
KH1120 Allmän och fysikalisk kemi 15,0 hp Grundnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1000 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå
KH1002 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp Grundnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1400 Vattenkemi 7,5 hp Grundnivå
KH1401 Organisk kemi, fortsättningskurs 1 6,0 hp Grundnivå
KH1405 Bränslecellen 6,0 hp Grundnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar.

I årskurs 2 läses obligatoriska och valfria kurser.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande minst 12 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

De valfria kurserna  SF1518 och SF1626 rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.