Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (TIKED), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 1,5 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60536 7,5 7,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 60537 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 4,5 4,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 6,0
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 7,5
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 7,5
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 6,0 3,0
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer
Kursen fortsätter från åk 1 och 2.
7,5 0,8 0,7 0,7 0,8
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 6,0 6,0
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 7,5
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 9,0 9,0
KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 7,5 7,5
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 45007 7,5