Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik krävs följande:

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska samt se nedan

 Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)
 Områdesbehörighet A8

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8
*.

Särskild behörighet: Matematik D, fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se