Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1111 Matematik 15,0 hp Grundnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp Grundnivå
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup Förberedande nivå
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup Förberedande nivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp Grundnivå
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1. 7,5 hp Grundnivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp Grundnivå
BB1190 Genteknik 7,5 hp Grundnivå
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp Grundnivå
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 6,0 hp Grundnivå
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp Avancerad nivå
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp Avancerad nivå
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp Avancerad nivå
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp Avancerad nivå
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 9,0 hp Grundnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1 och 2. 7,5 hp Grundnivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 7,5 hp Grundnivå
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.