Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1111 Matematik 15,0 hp Grundnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp Grundnivå
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup Förberedande nivå
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup Förberedande nivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp Grundnivå
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1. 7,5 hp Grundnivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.