Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och utbildningen är på grundläggande nivå.
Utbildningen ges på svenska.