Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på något av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 50211 7,5 hp 6,0 1,5
KH1341 Miljöskyddsteknik 50223 7,5 hp 1,5 6,0
KH1332 Kemiteknik 3 51402 9,0 hp 1,5 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60956 7,5 hp 7,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 60957 15,0 hp 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1210 Rening av biomolekyler 51394 6,0 hp 6,0
KE2010 Industriella energiprocesser 50520 7,5 hp 7,5
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 51397 7,5 hp 7,5
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 50363 7,5 hp 7,5
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 51405 9,0 hp 6,0 3,0
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1 och 2. 7,5 hp 0,8 0,7 0,7 0,8
BB1160 Eukaryot cellbiologi 51393 7,5 hp 7,5
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 51395 6,0 hp 6,0
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51398 7,5 hp 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 51399 7,5 hp 7,5
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 51400 9,0 hp 9,0
KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 51404 7,5 hp 7,5
BB1190 Genteknik 60954 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60183 7,5 hp 7,5