Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på något av de masterprogram inom kemiområdet som skolan för Kemi, bioteknik och hälsa ger.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 51905 7,5 hp
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1 och 2. 60949 7,5 hp 0,8 0,7 0,7 0,8
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
BB1190 Genteknik 7,5 hp
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 6,0 hp
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 hp
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 hp
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 9,0 hp
KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 7,5 hp
SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp