Senast ändrad: 2020-12-02
Godkänd: 2020-12-02

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och utbildningen är på grundläggande nivå.
Utbildningen ges på svenska.